Coeficientes de Dilatación Térmica a 20ş C

MaterialDilatación fraccional
por grado C x10-6
Dilatación fraccional
por grado F x10-6
Vidrio, ordinario
9
5
Vidrio, pyrex
4
2,2
Cuarzo, fundido
0,59
0,33
Aluminio
24
13
Latón
19
11
Cobre
17
9,4
Hierro
12
6,7
Acero
13
7,2
Platino
9
5
Tungsteno
4,3
2,4
Oro
14
7,8
Plata
18
10
Estudio de la Dilatación Térmica
Índice

Tablas
 
HyperPhysics*****TermodinámicaM Olmo R Nave
Atrás