Disminución del Punto de Fusión por Material Disuelto
Elevación del Punto de Ebullición por Material Disuelto
Superficie PvT
Índice
 
HyperPhysics*****TermodinámicaM Olmo R Nave
Atrás